Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !!

4254

Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 1

Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !!

ระยะเวลากิจกรรม : 9 กันยายน 2563 (16.00) – 30 กันยายน 2563 (12.00)

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เฉพาะอาชีพ Arch Mage เท่านั้น

2. ให้ตั้งชื่อตัวละครได้ตามใจชอบ ควรใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ตัวเลขเท่านั้น และไม่ควรเปลี่ยนชื่อตัวละครตลอดกิจกรรม (สงวนสิทธิสำหรับชื่อภาษาไทยหรืออักขระที่ซ้อนทับกัน หรืออักขระพิเศษแปลกประหลาดจนทำให้ไม่สามารถทำการส่งของรางวัลให้ในเกมได้ จะถือว่าตัดสิทธิในการรับของรางวัล และจะมอบของรางวัลให้ตัวละครลำดับถัดไปแทน)

3. ไม่ควรเปลี่ยนชื่อตัวละครที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากอาจทำให้การเก็บข้อมูลเกิดความสับสนได้ และทีมงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของท่านตกหล่นเนื่องจากกรณีนี้

4. ผู้เล่นจะต้องทำการเก็บ Levels และ SP ให้กับตัวละคร Arch Mage ให้ได้ Lv. มากที่สุด โดยไม่จำกัดเทคนิค หรือไอเทมใด ๆ เพื่อรับรางวัลตามเป้า รางวัล Top 10 ของ Server สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนเงื่อนไขและรางวัลของกิจกรรม (สามารถใช้ Jumping Box ได้ทั้งหมด)

5.กรณีที่ตัวละครมีเลเวลสูงสุดแล้ว อันดับจะถูกคิดจากคะแนนสกิล (SP/Skill EXP) ที่มีอยู่ในตัวละครในขณะนั้นเท่านั้น จึงแนะนำว่าควรใช้ไอเทม Reset Battle Skill Card เพื่อทำการรีเซตคะแนนสกิล (SP) ตัวละครให้เรียบร้อยก่อนจบกิจกรรม

โดยการคิดคะแนนนั้น จะทำการคิดถึงแต้มที่แท้จริงหลักหน่วย (Skill EXP) เช่นตามภาพ แม้ว่าตัวละครจะมี 28,500 SP แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจจะมี 285,001,523 Skill EXP เนื่องจากการกำจัดมอนสเตอร์จะมีค่า Skill EXP ย่อยจำนวนมาก และเกมจะคำนวนทุก 10,000 Skill EXP เท่ากับ 1 SP

Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 2

6.Skill EXP สูงสุดที่จะนำมาคิดคำนวนนั้น จะคิดแค่ 2,000,000,000 เท่านั้น (200,000 SP)

7. ในกรณีที่ Top 10 มี Skill EXP เท่ากัน จะตัดสินที่เลเวลตัวละครที่ตัวละครที่มีเลเวลมากกว่าก่อน ถ้าตัน 150 เท่ากันจะนับเวลาเลเวลตันที่ 150 0% ก่อนไม่ใช่ 100%

เงื่อนไขและรางวัลของกิจกรรม

เงื่อนไข ของรางวัล
อันดับที่ 1-3 Red Dragon Wings Costume Box (Permanent) x1
Chaos Jewel Pocket with Elements Lv.2 x1
Chaos Coral High Lv Box x1
Chaos Malachite High Lv Box x1
Chaos Aragonite High Lv Box x1
Platinum Rune of Protection x5
Masterwork’s Secret Inscription x1
อันดับที่ 4-5 Bavarian Costume Box (Permanent) x1
Chaos Coral High Lv Box x1
Chaos Malachite High Lv Box x1
Chaos Aragonite High Lv Box x1
Platinum Rune of Protection x3
Masterwork’s Secret Inscription x1
อันดับที่ 6-10 Zorro Costume Set Box (Permanent) x1
Chaos Coral High Lv Box x1
Chaos Malachite High Lv Box x1
Chaos Aragonite High Lv Box x1
Platinum Rune of Protection x1
Arch Mage ทุกตัวละครที่เลเวล 150 She-Goat’s Head x1
Chaos Jewel Pocket Box x1
Arch Mage ทุกตัวละครที่เลเวล 130 Jewel Pocket Box x1
[Event] Heaven Stone Lucky Box x3
Arch Mage ทุกตัวละครที่เลเวล 100 Chaos Smelting Stone x3
[Event] Heaven Stone Lucky Box x1
สุ่ม Lucky Draw จับรางวัลสำหรับทุกไอดีที่มี Arch Mage Lv.50 ขึ้นไป  

Jewel Pocket Box x2 – 5 รางวัล
Chaos Jewel Pocket Box x2 – 5 รางวัล
Heaven Stone Lucky Box x2 – 5 รางวัล
Gold  x 1,000,000,000 5 รางวัล

*ตัวละครที่ได้รับรางวัล Top 1-10 แล้ว ไม่มีสิทธิลุ้นรับรางวัลในส่วนนี้ และ 1 ไอดีมีสิทธิสุ่มรับรางวัลที่ดีที่สุดได้เพียง 1 รางวัลในหมวดนี้เท่านั้น


การรับรางวัล

รางวัลทั้งหมด สามารถรับรางวัลได้จากระบบเมื่อจบกิจกรรม ผ่านกล่องจดหมายที่ NPC Mysterious Statue หลังสิ้นการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ภายในในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดทางหน้าแฟนเพจ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563

รายละเอียดของรางวัล

รูป Item รายละเอียด
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 Red Dragon Wings Costume Box (Permanent) เมื่อกดใช้งานจะได้รับ Red Dragon Wings Costume ถาวรที่ตรงกับ Class ตัวละครที่กดใช้งาน (รวม Nightshadow)

ค่าสถานะพิเศษของปีก: (Attack) Fire Element Lv.1 Attack 150 Skill Cooldown 30 Stun Resistance 20 Stone Resistance 20

Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 Chaos Jewel Pocket with Elements Lv.2 ท่านจะได้รับ Chaos Jewel ที่มีเอฟเฟคธาตุ ระดับ 2 โดยการสุ่มจากกล่องนี้
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 Chaos Coral High Lv Box เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ Chaos Coral Lv. 8-15 หรือ Chaos Coral High Lv Box(กล่องตัวเอง)x2
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 Chaos Malachite High Lv Box เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ Chaos Malachite Lv. 8-15 หรือ Chaos Malachite High Lv Box(กล่องตัวเอง)x2
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 Chaos Aragonite High Lv Box เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ Chaos Aragonite Lv. 8-15 หรือ Chaos Aragonite High Lv Box(กล่องตัวเอง)x2
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 Bavarian Costume Box (Permanent) เมื่อกดใช้งานจะได้รับ Costume ถาวรที่ตรงกับ Class ตัวละครที่กดใช้งาน (รวม Nightshadow) ค่าสถานะพิเศษ: HP: 4500 MP: 2500 Evasion 75 Skill Cooldown: 25 Physical Evasion 5% Move Speed : 50 (กล่องนี้แลกเปลี่ยนได้)
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 Zorro Costume Set Box (Permanent) เมื่อกดใช้งานจะได้รับ Costume ถาวรที่ตรงกับ Class ตัวละครที่กดใช้งาน (รวม Nightshadow) ค่าสถานะพิเศษ: HP: 3000 MP: 2500 Evasion:100 Critical Chance:75 MP Reduction:10 (กล่องนี้แลกเปลี่ยนได้)
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 10 She-Goat’s Head หัวของ She-Goat แห่งคุก Maargadum จงไปหา Archbishop แล้วทำตามที่เขาบอกเพื่อรับ Suspicious Bat สัตว์เลี้ยงนี้พัฒนาได้ 3 ระดับ และมีสกิลเฉพาะตัว สัตว์เลี้ยงไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้หลังจากเปิด
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 Chaos Jewel Pocket Box เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ Chaos Jewel Pocket Grade 5-14
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 Jewel Pocket Box เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ Jewel Pocket Grade 5-14
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 Heaven Stone Lucky Box เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ Heaven Stone Grade 3-12
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 3 [Event] Heaven Stone Lucky Box เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ [Event] Heaven Stone Grade 3-12 (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 15 Platinum Rune of Protection เมื่อใช้งานตอนอัพเกรดอุปกรณ์จะป้องกันอุปกรณ์สูญหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว แต่ค่าที่ตีบวกไว้จะมีโอกาสลดลง 0, 1 หรือ 10% สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุก Lv และถ้าใช้แล้วตีบวกสำเร็จมีโอกาสได้รับค่าบวกเพิ่มเติมตั้งแต่ 1-3 ด้วย
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 16 Masterwork’s Secret Inscription  ใช้ไอเทมนี้เพื่อเจาะรู Socket สำหรับใส่ Jewel ปกติเพิ่มขึ้น 1 ช่อง สามารถเจาะได้มากที่สุดรวมแล้วมีได้ไม่เกิน 6 ช่อง โดยไม่นับ Chaos Jewel (ดับเบิ้ลคลิกเพื่อใช้งาน โดยต้องมี Socket อย่างน้อย 1 ช่องจึงสามารถใช้ได้)
Arch Mage Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับไอเทมฟรีมากมาย !! 17 Chaos Smelting Stone สามารถทำการอัพเกรดอุปกรณ์ใดก็ได้อย่างปลอดภัยแน่นอนตั้งแต่ +1 ถึง +15 สำหรับไอเทมที่มีเลเวลต่ำกว่า 146

 


*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิตัดสินตามความเหมาะสม หากมีการกระทำหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกิจกรรม

—————————————————————————

ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่

Facebook Fanpage : Playpark Last Chaos TH

Website : lastchaos.playpark.com