Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน

3376

Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 1

Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน

ระยะเวลากิจกรรม : 9 กันยายน 2563 (16.00) – 30 กันยายน 2563 (23.59)

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เล่นใหม่ : จะต้องเป็นไอดีที่ทำการสมัครใหม่ในวันที่ 9 กันยายน 2563 (เวลา 00.01 น.) – 30 กันยายน 2563 (12.00)
ผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นต่อ : จะต้องเป็นไอดีที่ไม่ได้ Login เข้าเกมตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 (23.59) เป็นต้นมา และกลับมาในเกมอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 (16.00) เป็นต้นไป
ผู้เล่นปัจจุบัน : ไอดีที่ทำการเข้าเล่นเกมตามปกติตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 (00.00) – 9 กันยายน 2563 (12.00)

1 ไอดีจะได้รับรางวัลเพียง 1 เซ็ท ตามที่เงื่อนไขกำหนด

ไอเทมของรางวัล สามารถรับได้จากระบบกิจกรรม

ประกาศตามหานักรบ Last Chaos กลับสมรภูมิวันนี้ รับไอเทมฟรียกเซ็ต ! 2

เติมไอเทมโค้ต

Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 2

ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 9 กันยายน 2563 (16.00) – 3 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 9 กันยายน 2563 (16.00) – 7 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59น.

*1 ID เติมได้ 1 ครั้งและไอเทมโค้ตผูกมัดไอดี

** เฉพาะผู้เล่นใหม่จะสามารถรับโค้ดได้หลังจากสร้างตัวละครแล้วภายใน 24 ช.ม

ของรางวัล

ของรางวัลผู้เล่นใหม่

รูป Item รายละเอียด
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 3 Jumping Box Lv 35  เปิดตอนเลเวล 1-5 ตัวละครจะกลายเป็นเลเวล 35 ทันที พร้อมกับ 4000 SP และของสวมใส่ +10 ทั้งตัว!
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 4 [Event] Medium Medicine x50 ฟื้นค่า 60% HP และ MP ทันที (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 5 [Event] Legendary Iris x1 500% EXP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 6 [Event] Legendary Skill Pill x1 500% SP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 7 [Event] Premium Character Package (1 Day) x7 ตัวละครจะได้รับโบนัส Premium Benefit เป็นเวลา 30 วัน ดังนี้ (มีผลเฉพาะตัวละครที่ใช้)(แลกเปลี่ยนไม่ได้) **Passive [เพิ่ม EXP,SP +10% / ความต้องการสวมใส่อุปกรณ์ -3 (ถึง Lv.180) / ไม่มีค่าธรรมเนียมกับพ่อค้า / เปิดกระเป๋าช่อง 1 ฟรี / ใช้งาน Mysterious Statue จากที่ไหนก็ได้ / เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องใช้ไอเทม / ซ่อมแซมไอเทมจากที่ไหนก็ได้ (ยังไม่ใช้งาน)] **Active [ปลด Pet จากที่ไหนก็ได้ / วาปหาเพื่อนได้ฟรี 15 ครั้งต่อวัน] **ได้รับกรอบชื่อตัวละครลายพิเศษตลอดระยะเวลาที่เป็น Premium Character

 

ของรางวัลผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นต่อ :

 

รูป Item รายละเอียด
Item Shop และ Patch Update ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 2 Wing of Greed Box 30 Day x1 ท่านจะได้รับ Wing of Greed 30 Day และอุปกรณ์ส่วนหลังเมื่อเปิดกล่องนี้
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 5 [Event] Legendary Iris x3 500% EXP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 6 [Event] Legendary Skill Pill x3 500% SP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 7 [Event] Premium Character Package (1 Day) x7 ตัวละครจะได้รับโบนัส Premium Benefit เป็นเวลา 30 วัน ดังนี้ (มีผลเฉพาะตัวละครที่ใช้)(แลกเปลี่ยนไม่ได้) **Passive [เพิ่ม EXP,SP +10% / ความต้องการสวมใส่อุปกรณ์ -3 (ถึง Lv.180) / ไม่มีค่าธรรมเนียมกับพ่อค้า / เปิดกระเป๋าช่อง 1 ฟรี / ใช้งาน Mysterious Statue จากที่ไหนก็ได้ / เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องใช้ไอเทม / ซ่อมแซมไอเทมจากที่ไหนก็ได้ (ยังไม่ใช้งาน)] **Active [ปลด Pet จากที่ไหนก็ได้ / วาปหาเพื่อนได้ฟรี 15 ครั้งต่อวัน] **ได้รับกรอบชื่อตัวละครลายพิเศษตลอดระยะเวลาที่เป็น Premium Character
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 11 Experience Booster x40 EXP ที่ได้รับจากการฆ่าครั้งต่อไป x4
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 12 Skill Point Booster x40 SP ที่ได้รับจากการฆ่าครั้งต่อไป x4

 

ผู้เล่นปัจจุบัน :

รูป Item รายละเอียด
Item Shop และ Patch Update ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 2 Wing of Honor Box 30 Day x1 ท่านจะได้รับ Wing of Honor 30 Day และอุปกรณ์ส่วนหลังเมื่อเปิดกล่องนี้
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 5 [Event] Legendary Iris x3 500% EXP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 6 [Event] Legendary Skill Pill x3 500% SP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 15 Masterstone Lucky Box x1 มีโอกาสสุ่มได้รับ Master Stone +1 (Max +22 ถึง +30)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 15 [Event] Heaven Stone Lucky Box x3 เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ [Event] Heaven Stone Grade 3-12 (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า ตอบแทนผู้เล่นปัจจุบัน 17 Unbind-Stone x1 มอบสิ่งนี้ให้กับ NPC Maiya เพื่อจัดการการผูกมัดตัวละคร

 

*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

—————————————————————————

ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่

Facebook Fanpage : Playpark Last Chaos TH

Website : lastchaos.playpark.com