[Last Chaos] ประกาศขยายระยะเวลาคืนเงินสำหรับผู้เล่นที่เติมเงินเข้าเกม Last Chaos

ขยายระยะเวลาคืนเงินสำหรับผู้เล่นที่เติมเงินเข้าเกม Last Chaos

[Last Chaos]ประกาศคืนเงินสำหรับผู้เล่นที่เติมเงินเข้าเกม Last Chaos

ประกาศคืนเงินสำหรับผู้เล่นที่เติมเงินเข้าเกม Last Chaos

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.

[Last Chaos] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน

[Last Chaos] ประกาศความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

[Last Chaos] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

[Last Chaos] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

[Last Chaos]ประกาศสิ้นสุดช่วงทดสอบ CBT

ขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ร่วมกันทดสอบเกม Last Chaos เพื่อปรับปรุงระบบเกมให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ

[Last Chaos]ประกาศแจ้งเรื่องการแก้ไขและมอบ Cash Point เพื่อทดสอบเพิ่มเติม

ประกาศแจ้งเรื่องการแก้ไขและมอบ Cash Point เพื่อทดสอบเพิ่มเติม เป็นจำนวน 50,000 Cash เพื่อใช้ในการทดสอบระบบในช่วง CBT

[Last Chaos] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ : วันที่ 19 ตุลาคม 2561

[Last Chaos] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ : วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา : 21.00 น. - 10.30 น. • อัพเดท & แก้ไขปัญหา ปิดระบบ Element skills แก้ไขระบบ Item Shop เนื่องจากหลังจาก วันทื่ 11-16 ตุลาคม ทีมงานได้นำระบบ Item...
livechatdragonnest