[Last Chaos] การเข้าดันเจี้ยน

3461

[Last Chaos] การเข้าดันเจี้ยน 1

วิธีเข้าเล่นในดันเจี้ยน

ตัวละครต้องมีเลเวล 8 ขึ้นไป จึงจะสามารถลงดันเจี้ยนได้ โดยไปหา NPC ดันเจี้ยนมาสเตอร์

[Last Chaos] การเข้าดันเจี้ยน 2

พิกัด NPC ดันเจี้ยนมาสเตอร์
[Last Chaos] การเข้าดันเจี้ยน 3

เมื่อคุยกับ NPC ดันเจี้ยนมาสเตอร์ จะมีเควสตามระดับเลเวลให้รับ เช่น เลเวล 8-20 จะมีเควส “ตามล่า บาลร๊อก” ให้รับ เมื่อกดรับแล้วระบบจะส่งเข้าดันเจี้ยนทันที

[Last Chaos] การเข้าดันเจี้ยน 4 [Last Chaos] การเข้าดันเจี้ยน 5 [Last Chaos] การเข้าดันเจี้ยน 6 [Last Chaos] การเข้าดันเจี้ยน 7

แต่ละดันเจี้ยนจะมีเงื่อนไขในการผ่านที่ต่างกัน เช่น กำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมด หรือ ช่วยเหลือ NPC ออกมา หากสามารถทำได้ตามเงื่อนไขก็จะสำเร็จเควส และสามารถกลับมาส่งเควสกับ NPC ดันเจี้ยนมาสเตอร์ เพื่อรับรางวัลเควสได้ทันที