EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !!

1364

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 1

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !!

ระยะเวลากิจกรรม : 10 มิถุนายน 2563 (18.00) – 1 กรกฏาคม 2563 (12.00)

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เฉพาะอาชีพ Ex-Rogue เท่านั้น

2. ให้ตั้งชื่อตัวละครได้ตามใจชอบ ควรใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ตัวเลขเท่านั้น และไม่ควรเปลี่ยนชื่อตัวละครตลอดกิจกรรม (สงวนสิทธิสำหรับชื่อภาษาไทยหรืออักขระที่ซ้อนทับกัน หรืออักขระพิเศษแปลกประหลาดจนทำให้ไม่สามารถทำการส่งของรางวัลให้ในเกมได้ จะถือว่าตัดสิทธิในการรับของรางวัล และจะมอบของรางวัลให้ตัวละครลำดับถัดไปแทน)

3. ไม่ควรเปลี่ยนชื่อตัวละครที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากอาจทำให้การเก็บข้อมูลเกิดความสับสนได้ และทีมงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของท่านตกหล่นเนื่องจากกรณีนี้

4. ผู้เล่นจะต้องทำการเก็บ Levels และ SP ให้กับตัวละคร Ex-Rouge ให้ได้ Lv. มากที่สุด โดยไม่จำกัดเทคนิค หรือไอเทมใด ๆ เพื่อรับรางวัลตามเป้า รางวัล Top 10 ของ Server สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนเงื่อนไขและรางวัลของกิจกรรม (สามารถใช้ Jumping Box ได้ทั้งหมด)

5.กรณีที่ตัวละครมีเลเวลสูงสุดแล้ว อันดับจะถูกคิดจากคะแนนสกิล (SP/Skill EXP) ที่มีอยู่ในตัวละครในขณะนั้นเท่านั้น จึงแนะนำว่าควรใช้ไอเทม Reset Battle Skill Card เพื่อทำการรีเซตคะแนนสกิล (SP) ตัวละครให้เรียบร้อยก่อนจบกิจกรรม

โดยการคิดคะแนนนั้น จะทำการคิดถึงแต้มที่แท้จริงหลักหน่วย (Skill EXP) เช่นตามภาพ แม้ว่าตัวละครจะมี 28,500 SP แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจจะมี 285,001,523 Skill EXP เนื่องจากการกำจัดมอนสเตอร์จะมีค่า Skill EXP ย่อยจำนวนมาก และเกมจะคำนวนทุก 10,000 Skill EXP เท่ากับ 1 SP

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 2

6.Skill EXP สูงสุดที่จะนำมาคิดคำนวนนั้น จะคิดแค่ 2,000,000,000 เท่านั้น (200,000 SP)

7. ในกรณีที่ Top 10 มี Skill EXP เท่ากัน จะตัดสินที่เลเวลตัวละครที่ตัวละครที่มีเลเวลมากกว่าก่อน ถ้าตัน 130 เท่ากันจะนับเวลาเลเวลตันที่ 130 0% ก่อนไม่ใช่ 100%

เงื่อนไขและรางวัลของกิจกรรม

เงื่อนไข ของรางวัล
อันดับที่ 1-3 Fallen Seraphim Wings Costume Box (Permanent) x1
Chaos Diamond Lv.2 x1
Heaven Stone Lucky Box x20
อันดับที่ 4-5 Chang Thai’s Leash x1
Chaos Fluorite Lv.2 x1
Heaven Stone Lucky Box x10
อันดับที่ 6-10 Heavy Metal Costume Box (Permanent) x1
Chaos Diamond Lv.1 x1
Heaven Stone Lucky Box x5
Ex-Rogue ทุกตัวละครที่เลเวล 130 Case of Platinum Grade Jewels x3 (สุ่มมณี Lv.8-11)
[Event] Heaven Stone Lucky Box x3
Ex-Rogue ทุกตัวละครที่เลเวล 100 Chaos Smelting Stone x3
[Event] Heaven Stone Lucky Box x1
สุ่ม Lucky Draw จับรางวัลสำหรับทุกไอดีที่มี Ex-Rouge Lv.50 ขึ้นไป Chaos Jewel Pocket with Elements x1  5 รางวัล
Heaven Stone Lucky Box x2 –
10 รางวัล
Case of Platinum Grade Jewels x2 – 10 รางวัล*ตัวละครที่ได้รับรางวัล Top 1-10 แล้ว ไม่มีสิทธิลุ้นรับรางวัลในส่วนนี้ และ 1 ไอดีมีสิทธิสุ่มรับรางวัลที่ดีที่สุดได้เพียง 1 รางวัลในหมวดนี้เท่านั้น


การรับรางวัล

รางวัลทั้งหมด สามารถรับรางวัลได้จากระบบเมื่อจบกิจกรรม ผ่านกล่องจดหมายที่ NPC Mysterious Statue หลังสิ้นการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ภายในในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดทางหน้าแฟนเพจ ภายในวันที่ 8 กรกฏาคม 2563

ชุด Costume ที่สามารถเลือกได้

รูป Item รายละเอียด
EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 3 Fallen Seraphim Wings Costume Box (Permanent) เมื่อกดใช้งานจะได้รับ Fallen Seraphim Wings Costume ถาวรที่ตรงกับ Class ตัวละครที่กดใช้งาน (รวม Nightshadow) ค่าสถานะพิเศษของปีก: Hit Rate 150 Magic Hit Rate 25 Skill Cooldown 40 HP Absorption 4% MP Absorption 4% (หลังจากเปิดใช้จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 4 Chang Thai’s Leash สัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์ นำไอเทมนี้ไปให้ Lorraine ถ้าท่านทำตามที่เธอพูดเปะ ท่านจะได้รับ Elephant Chang Thai สัตว์เลี้ยงนี้จะมีสกิลพิเศษเมื่อเลเวลอัพ
EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 3 Heavy Metal Costume Box (Permanent) เมื่อกดใช้งานจะได้รับ Heavy Metal Costume ถาวรที่ตรงกับ Class ตัวละครที่กดใช้งาน (รวม Nightshadow) ค่าสถานะพิเศษของชุด: HP: 2500 MP: 2500 Silence Resist 25% Stun Resist 25% MP Absorption 5% (กล่องนี้แลกเปลี่ยนได้)
EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 6 Chaos Diamond Lv.2 Elemental Attack – Light Lv.2
EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 6 Chaos Diamond Lv.1 Elemental Attack – Light Lv.1
EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 8 Chaos Fluorite Lv.2 Elemental Defense – Light Lv.2
EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 3 Heaven Stone Lucky Box เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ Heaven Stone Grade 3-12
EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 3 [Event] Heaven Stone Lucky Box เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ [Event] Heaven Stone Grade 3-12 (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 11 Case of Platinum Grade Jewels เปิดเพื่อสุ่มรับ Jewel ระดับสูงมาก (Lv.8-11) หรือมีโอกาสได้รับ Locked Case of Platinum Grade Chaos Jewel
EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 12 Chaos Smelting Stone สามารถทำการอัพเกรดอุปกรณ์ใดก็ได้อย่างปลอดภัยแน่นอนตั้งแต่ +1 ถึง +15 สำหรับไอเทมที่มีเลเวลต่ำกว่า 146

 

ตัวอย่าง Fallen Seraphim Wings Costume

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 13

ตัวอย่าง Chang Thai

Elephant Chang Thai

ค่า status เริ่มต้น

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 14

ตัวอย่างชุด Heavy Metal Costume

Titan

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 15

Knight

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 16

Mage

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 17

Healer

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 18

Rogue

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 19

Sorcerer

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 20

Nightshadow

EX-Rogue Lv Challenge การแข่งขันเก็บ Levels อาชีพใหม่ รับ Rare Item มากมาย !! 21


*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิตัดสินตามความเหมาะสม หากมีการกระทำหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกิจกรรม

—————————————————————————

ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่

Facebook Fanpage : Playpark Last Chaos TH

Website : lastchaos.playpark.com