[Last Chaos] การฝากขายไอเทม

1371

การฝากขาย 
การฝากขายสามารถทำได้โดยคุยกับ NPC พ่อค้าคนกลาง โดยให้เลือกเมนู “ลงทะเบียนฝากขายไอเทม

การค้นหาไอเทมเพื่อซื้อ
การซื้อไอเทมในระบบฝากขายสามารถทำได้โดยการเลือกประเภทไอเทมที่ต้องการและใส่ชื่อของไอเทมเพื่อค้นหาลงไป โดยประเภทไอเทมจะแบ่งเป็น อาวุธ ชุดเกราะ และไอเทมอื่นๆ

การลงทะเบียนขายไอเทม
การลงทะเบียนขายไอเทมทำได้โดยการกดเลือกลงทะเบียนที่ด้านบน และลากไอเทมไปใส่ในช่องทางด้านซ้ายบนและให้ใส่จำนวนไอเทม ราคา โดยจะมีค่าใช้จ่าย 5% ของราคาไอเทมที่ตั้งและเสียค่าฝากขายโดยค่าฝากขายจะคิดเป็นชิ้นแรก 1,000 ชิ้นที่สอง 2,000 เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

หากกดยกเลิกไอเทมที่ฝากขายอยู่สามารถไปรับไอเทมคืนได้ที่ Mysterious Statue