กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !!

1045

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 1

Halloween Event

จัดการกับเหล่า Pumpkin ในกิจกรรม Halloween และสะสมฟักทองแลกของรางวัลสุดสยอง!!

ระยะเวลากิจกรรม : 7 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 63 (ถึงระยะเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 2

1. เมื่อคุยกับ Scarecrow จะมีตัวเลือก ดังนี้

– “คุณได้รับ Jawbreaker” จะได้รับ Jawbreaker จำนวน 10 ชิ้น ทันที

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 3

– “แลก Empty Basket กับ Candy” เมื่อทำการฆ่ามอนสเตอร์ทั่วไปจะมีโอกาศได้รับ “Empty Baster” ซึ่งสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็น Candy (แบบสุ่ม) ได้

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 4

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 5

– “แลก Candy กับ Pumpkin Head” หากมี Candy เพียงพอ จะสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็น Pumpkin Head ระยะเวลา 1 วันได้

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 6

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 7

– “ค้นหาหน้ากาก Scream Halloween Mask” เมื่อทำการกิน Candy เป็นจำนวนมาก จะมีโอกาศได้รับ “Voucher of the good taste” หรือ “Voucher of bad taste” สะสมให้ครบอย่างละ 1 ชิ้น สามารถนำมาแลก “Scream Mask” ระยะเวลา 30 วันได้

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 8 กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 9

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 10

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 11

– “แลก Pumpkin กับไอเทม” สามารถนำไอเทม Pumkin มาแลกไอเทมแบบสุ่มได้

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 12

2. เมื่อสวมใส่ Pumpkin Head จะสามารถมองเห็นและโจมตีมอนสเตอร์ Pumpkin ได้ หากฆ่าได้จะได้รับ ไอเทม “Pumpkin”

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 13

3. Giant Pumpkin Head หัวฟักทองขนาดยักษ์จะสุ่มปรากฎอยู่ในแผนที่ต่าง ๆ มีพลังป้องกันสูง หากฆ่าได้จะได้รับไอเทมมากมาย และได้มีโอกาศได้รับ “[Quest Scroll] Halloween Party Invitation” กดใช้เพื่อรับเควสสัตว์เลี้ยง P2 Halloween Pumpkin Ghost และจะได้เลือก 1 อย่างระหว่าง Jason Mask หรือ Ghost Mask ระยะเวลา 30 วันอีกด้วย

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 14

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 15 กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 16

4.Giant Pumpkin Hunting Events การแข่งขันล่าหัวฟักทองขนาดยักษ์

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

4.1 ชื่อตัวละครที่ร่วมกิจกรรม ควรใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ/หรือ ตัวเลข ห้ามใช้อักขระพิเศษ และไม่ควรเปลี่ยนชื่อตัวละครตลอดกิจกรรม (สงวนสิทธิสำหรับชื่อภาษาไทยหรืออักขระที่ซ้อนทับกัน หรืออักขระพิเศษแปลกประหลาดจนทำให้ไม่สามารถทำการส่งของรางวัลให้ในเกมได้ จะถือว่าตัดสิทธิในการรับของรางวัล และจะมอบของรางวัลให้ตัวละครลำดับถัดไปแทน)

4.2 ไม่ควรเปลี่ยนชื่อตัวละครที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากอาจทำให้การเก็บข้อมูลเกิดความสับสนได้ และทีมงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของท่านตกหล่นเนื่องจากกรณีนี้

4.3 ผู้เล่นจะต้องทำการล่า Giant Pumpkin Head ให้ได้มากที่สุดโดยไม่จำกัดเทคนิค หรือไอเทมใด ๆ เพื่อรับรางวัลตามเป้า รางวัล Top 10 ของ Server (คะแนนจะนับเฉพาะ คนที่ Last Hit)

4.4 ในกรณีที่ Top 10 มีจำนวนการฆ่าเท่ากัน จะตัดสินให้เป็นการรับของรางวัลร่วมและตัดของรางวัลในอันดับต่ำลงไปออก

เงื่อนไขและรางวัลของกิจกรรม

เงื่อนไข ของรางวัล
อันดับที่ 1-3 Jumping Box Lv.120 x1
Chaos Black Pearl Lv.2 x1
Chaos Amethyst Lv.2 x1
Platinum Rune of Protection x5
Masterwork’s Secret Inscription x1
Halloween Party Box x10
อันดับที่ 4-5 Jumping Box Lv.120 x1
Chaos Black Pearl Lv.1 x1
Chaos Amethyst Lv.1 x1
Platinum Rune of Protection x3
Masterwork’s Secret Inscription x1
Halloween Party Box x5
อันดับที่ 6-10 Jumping Box Lv.120 x1
Chaos Jewel Pocket Grade 9 x1
Platinum Rune of Protection x1
Halloween Party Box x3
สุ่ม Lucky Draw จับรางวัลสำหรับทุกไอดีที่มี การฆ่า  Giant Pumpkin Head   

Jewel Pocket Box x2 – 5 รางวัล
Chaos Jewel Pocket Box x2 – 5 รางวัล
Heaven Stone Lucky Box x2 – 5 รางวัล
Gold  x 1,000,000,000 5 รางวัล

*ตัวละครที่ได้รับรางวัล Top 1-10 แล้ว ไม่มีสิทธิลุ้นรับรางวัลในส่วนนี้ และ 1 ไอดีมีสิทธิสุ่มรับรางวัลที่ดีที่สุดได้เพียง 1 รางวัลในหมวดนี้เท่านั้น

 

การรับรางวัล

รางวัลทั้งหมด สามารถรับรางวัลได้จากระบบเมื่อจบกิจกรรม ผ่านกล่องจดหมายที่ NPC Mysterious Statue หลังสิ้นการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ภายในในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดทางหน้าแฟนเพจ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

5. มีโอกาสได้รับ Token Box จากการนำไอเทม Pumpkin ไปแลกกับ Scarecrow เมื่อกดใช้จะได้รับ Halloween Token แบบสุ่มจำนวนตั้งแต่ 1-10 ชิ้น สามารถใช้ Halloween Token เพื่อซื้อไอเทมเฉพาะช่วง Halloween ได้ที่ Abraxas, The Demon Knight ที่แผนที่ Dratan

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 17

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 18

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 19

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 20 กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 21

6. เมื่อใช้งานไอเทม Halloween Party Box มีโอกาศได้รับ กล่อง Halloween Costume Set ชุดคอสตูมพิเศษเฉพาะเทศกาล Halloween เท่านั้น

กิจกรรมวันฮาโลวีนสุดสยอง การแข่งขันล่าฟักทองยักษ์ รับของรางวัลมากมาย !! 22


*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิตัดสินตามความเหมาะสม หากมีการกระทำหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกิจกรรม

—————————————————————————

ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่

Facebook Fanpage : Playpark Last Chaos TH

Website : lastchaos.playpark.com