[Last Chaos] Interface

5054

[Last Chaos] Interface 1

แนะนำหน้าต่างอินเตอร์เฟส

[Last Chaos] Interface 2
**สามารถซ่อน UI ด้วยการกด X**

(1) ส่วนที่ 1 บัฟต่างๆของตัวละคร

[Last Chaos] Interface 3

(2) สถานะตัวละคร

[Last Chaos] Interface 4

– แถบ HP สีแดง พลังชีวิต / แถบ MP สีน้ำเงิน MP พลังเวทมนต์
– EXP ค่าประสบการณ์ของตัวละคร
– เลเวลตัวละครและอาชีพ

(3) ช่องสนทนา

[Last Chaos] Interface 5

– สนทนาทั้งหมด
– สนทนาภายในปาร์ตี้
– สนทนาภายในกิลด์
– Trade Chat

(4) ปุ่มลัดต่างๆ

– ข้อมูลตัวละคร (T, ATL+T)

[Last Chaos] Interface 6

– ช่องเก็บของ (I, ATL+I)

[Last Chaos] Interface 7

– สกิล (K, ALT+K)

[Last Chaos] Interface 8

– หนังสือเควส (L, ALT+L)

[Last Chaos] Interface 9

– ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (P, ALT+P)

[Last Chaos] Interface 10

– ส่งข่าว (F, ALT+F)

[Last Chaos] Interface 11

– เมนูระบบ (Z, ALT+Z)

[Last Chaos] Interface 12

– รายการอันดับ (V, ALT+V)

[Last Chaos] Interface 13

(5) แผนที่และโซนที่อยู่
กด M จะแสดงแผนที่ทั้งหมดใน Map รวมถึงบอกพิกัดและตำแหน่งของตัวละครที่อยู่ใน Map

[Last Chaos] Interface 14

(6) คำประกาศ
คำประกาศต่างๆภายในเกม

[Last Chaos] Interface 15

[Last Chaos] Interface 16

(7) แถบสกิล
สามารถตั้งค่าและเลือกแถบสกิลต่างๆ ได้โดยอิสระ

[Last Chaos] Interface 17