[Last Chaos] การตีบวก

1497

[Last Chaos] การตีบวก 1

การตีบวก

การตีบวกในเกม Lash Chaos นั้น จะมีไอเทมที่ใช้ในการตีบวกอยู่หลายประเภท ดังนี้

1. [Last Chaos] การตีบวก 2 หิน Smelting Stone (Lv.?) หาได้จากการนำไอเทมที่ไม่มีค่าบวกอยู่ไปย่อยกับ NPC Transmuter โดยมีขั้นตอนดังนี้

– คุยกับ NPC Transmuter ในเมือง Juno Randal พิกัด 630, 778 แล้วเลือกหัวข้อ “แปรรูปเป็น Smelting Stone”

[Last Chaos] การตีบวก 3 [Last Chaos] การตีบวก 4

– จะมีหน้าต่างแปรรูปโผล่ขึ้นมา ให้นำ อาวุธ หรือ ชุด ที่ไม่มีค่าบวกติดอยู่ ใส่เข้าไป แล้วกด ยืนยัน โดยจะมีค่าแปรรูปตามระดับของไอเทมที่ใม่เข้าไป ยิ่งระดับสูง ยิ่งใช่ค่าแปรรูปสูงตาม

[Last Chaos] การตีบวก 5
– เมื่อย่อยแล้วจะได้รับไอเทม Smelting Stone ตามระดับเลเวลของไอเทมที่ใส่เข้าไป เช่น ไอเทมเลเวล 20 ก็จะได้รับ Smelting Stone เลเวล 20 และสามารถตีบวกกับไอเทมที่เลเวลเท่ากับหรือตำกว่าเลเวลของ Smelting Stone เท่านั้น

2. [Last Chaos] การตีบวก 6 หิน Heaven Stone ซึ่งจะดรอปจากมอนสเตอร์ต่าง ๆ โดยจะมีโอกาศในการตีบวกสูงกว่า Smelting Stone และระดับของหินก็จะมีหลายระดับ โดยระดับที่สูงขึ้น ก็จะเพิ่มโอกาศในการตีสำเร็จมากขึ้น

3. [Last Chaos] การตีบวก 7 Lucky Smelting Stone หาได้จาก Quest, กิจกรรมต่าง ๆ

4. [Last Chaos] การตีบวก 8 Chaos Smelting Stone หาได้จาก Quest, กิจกรรมต่าง ๆ

5. [Last Chaos] การตีบวก 9 Extreme Stone หาได้จาก Quest, กิจกรรมต่าง ๆ

วิธีการตีบวก
– ให้นำ อาวุธ หรือ ชุด ที่ต้องการตีบวก ใส่ในตัวละคร จากนั้น ลากหินตีบวกที่มีอยู่ใส่ที่ไอเทมชิ้นดังกล่าว หากเป็น +1-+3 ระบบจะแจ้งโอกาศสำเร็จให้ทราบ ให้เรากดปุ่ม “ยืนยัน” ได้เลย

[Last Chaos] การตีบวก 10
[Last Chaos] การตีบวก 11

– หากเป็น +4 ขึ้นไป ระบบจะแจ้งโอกาศให้ทราบ และมีช่องให้ใส่ไอเทมกันแตก หากมีก็สามารถใส่เข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ไอเทมสูญหายจากการตีบวกไม่สำเร็จได้

[Last Chaos] การตีบวก 12


ไอเทมกันแตก
ปัจจุบันจะมีไอเทมที่ใช้สำหรับกันแตกอยู่ ดังนี้

[Last Chaos] การตีบวก 13 Rune of Protection ใช้ป้องกันอุปกรณ์สูญหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว แต่ค่าที่ตีบวกไว้จะมีโอกาศลดลง 0, 1 หรือ 50% สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุก Lv.

[Last Chaos] การตีบวก 14 Silver Rune of Protection ใช้ป้องกันอุปกรณ์สูญหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว แต่ค่าที่ตีบวกไว้จะมีโอกาศลดลง 0, 1 หรือ 25% สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุก Lv.

[Last Chaos] การตีบวก 15 Gold Rune of Protection ใช้ป้องกันอุปกรณ์สูญหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว แต่ค่าที่ตีบวกไว้จะมีโอกาศลดลง 0, 1 หรือ 10% สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุก Lv.

[Last Chaos] การตีบวก 16 Platinum Rune of Protection ใช้ป้องกันอุปกรณ์สูญหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว แต่ค่าที่ตีบวกไว้จะมีโอกาศลดลง 0, 1 หรือ 10% และเมื่ออัพเกรดสำเร็จมีดอกาศได้รับ +1, +2 หรือ +3 สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุก Lv.