[Last Chaos] ปิดเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ หากมีความคืบหน้าใดๆ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ // ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

1299

เนื่องจากพบปัญหาทางระบบ ทำให้มีช่องโหว่ในการใช้บัคเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางไม่ถูกต้อง ทางทีมงานจึงจำเป็นจะต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน แต่หากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยจะทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนกำหนด หากมีความคืบหน้าใดๆ ทางทีมงานจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ