Master Stone

712

Master Stone 1

Master Stones ระบบอัพเกรดอุปกรณ์แบบใหม่

Master Stones เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอัพเกรดอุปกรณ์ ถึงแม้ล้มเหลว อุปกรณ์จะไม่หายไป
ซึ่งจะมี 2 ประเภท คือ Master Stones และ Armor Master Stones

Master Stones
-ใช้อัปเกรดอาวุธและชุดเกราะได้ถึง +30

Master Stone 2

Armor Master Stones
-อัพเกรดชุดเกราะได้ถึง +25
Master Stone 3

Master Stones ถึงแม้ว่าจะคนละระดับกัน อาจจะมีหน้าตาเหมือนกัน
หากต้องการดูระดับของ Master Stones ให้เอาเมาส์ไปชี้ดูคำอธิบายที่ไอเทมในช่องเก็บของในตัวละคร
และMaster Stones สามารถใช้อัพเกรดไอเทมที่ระดับเดียวกัน หรือต่ำกว่าก็ได้

ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้:
-สำเร็จ (+1)
-ความล้มเหลว (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
-ล้มเหลว (ค่าบวกลดลง -1)

การอัพเกรดไอเทมด้วย Master Stones ตั้งแต่ 0 ถึง +17 มีโอกาสสำเร็จ 100%
ตั้งแต่ +18 ขึ้นไป โอกาสจะเป็น 1/3 แต่ไอเทมจะไม่ถูกทำลายหรือสูญหาย

ข้อควรทราบ
ไอเทมที่อัพเกรดด้วย Master Stone จะเป็นไอเทมผูกมัดตัวละคร จะไม่สามารถแลกเปลี่ยน
ตั้งร้าน ฝากคลัง หรือส่งด้วย Mailing Marble ได้

วิธีการใช้งาน Master Stones

Master Stones สามารถใช้ได้ที่ NPC Maiya ในเมืองแรนดอล แผนที่จูโน่ (ตำแหน่งพิกัดวงกลมสีแดง ตามรูป)
Master Stone 4 Master Stone 5

1.เลือกหัวข้ออัพเกรด ด้วย Master Stones
Master Stone 6

2.ใส่ Master Stones ก่อนในช่องแรกและไอเทมที่ต้องการอัพเกรดในช่องที่ 2Master Stone 7

3. กด อัพเกรด
Master Stone 8

 

การยกเลิกการผูกมัดไอเทมจากการอัพเกรดด้วย Master Stones
ไปคุยกับ NPC Maiya เลือกเมนูอัพเกรดโดยใช้ไอเทม Master Stone
และใช้ไอเทม Unbind-Stone Master Stone 9 แทน Master Stone
จากนั้นใส่ไอเทมที่มีการผูกมัด แล้วกดอัพเกรด
Master Stone 10