Pandora’s Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย

932

Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 1

Pandora’s Box Event
อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนา
รับโชคมากมาย

ช่วงเวลากิจกรรมเพื่อนๆชาวดินแดนไอริส สามารถตามล่ามอนสเตอร์ Pandoras Box
เพื่อรับรางวัลเป็นไอเทมมากมาย โดยมอนสเตอร์ Pandoras Box จะสุ่มเกิด ใน 3แผนที่หลัก
ได้แต่ Juno , Dratan และ Merac  เมื่อพบกล่อง Pandora’s Box ให้ทำการโจมตีกล่อง
จากนั้นจะมีการสุ่มมอนสเตอร์ออกมา หรืออาจจะดรอปเป็นไอเทม ให้รับกันไปง่ายๆกันเลยจ้า

Pandoras Box

Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 2
เมื่อกำจัดกล่อง Pandoras Box แล้ว มอนสเตอร์ที่เกิด เรียกว่า Pandora’s Beasts
ลักษณะของมอนสเตอร์จะเหมือนกันมอนสเตอร์ในแผนที่นั้น แต่จะมีลักษณะลำตัวโปร่งแสง

แผนที่ Juno

Pandora’s Beast
Level: 20
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 3

Werewolf Pandora’s Beast
Level: 30
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 4

แผนที่ Dratan

Spider Pandora’s Beast
Level: 40
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 5

Larva Pandora’s Beast
Level: 50
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 6

แผนที่ Merac

Bandit Pandora’s Beast
Level: 30
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 7

Blood Frenzy Pandora’s Beast
Level: 50
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 8

รายการไอเทมรางวัลที่ดรอปจากมอนสเตอร์

รูปไอเทม ชื่อไอเทม จำนวน
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 9 Moonstone 3
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 10 Heaven Stone 1
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 11 Physical Attack Mineral 3
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 12 Physical Defense Mineral 3
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 13 Magical Attack Mineral 3
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 14 Magical Defense Mineral 3
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 15 Silver Magic Totem 1
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 16 Blue Yaksa Totem 1
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 17 Greatest Healing Potion 3
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 18 Greatest Mana Potion 3
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 19 Greater Healing Potion 5
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 20 Greater Mana Potion 5
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 21 Experience Booster 1
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 22 Skill Point Booster 1
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 23 Item Drop Booster 1
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 24 Gold Booster 1
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 25 Extreme Stone 1
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 26 Lucky Smelting Stone 1
Pandora's Box Event อะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง ระเบิดกล่องปริศนารับโชคมากมาย 27 Chaos Smelting Stone 1

 

*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิตัดสินตามความเหมาะสม หากมีการกระทำหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกิจกรรม

—————————————————————————

ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่

Facebook Fanpage : Playpark Last Chaos TH

Website : lastchaos.playpark.com