การรับประกันการเติมเงินและใช้จ่ายเกม Last Chaos ในช่วง Open Beta พบปัญหา รับเลย ! Cash x2

1329

การรับประกันการเติมเงินและใช้จ่ายเกม Last Chaos ในช่วง Open Beta พบปัญหา รับเลย ! Cash x2 1

การรับประกันการเติมเงินและใช้จ่ายเกม Last Chaos ในช่วง Open Beta พบปัญหา รับเลย ! Cash x2

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นทุกท่านในการใช้ระบบเติมเงินเพื่อทำการซื้อสินค้าภายในเกม หากในช่วง 15 วันแรกของการเปิดให้บริการช่วง Open Beta เมื่อผู้เล่นเติมเงินเข้าเกม Last Chaos แล้วปรากฏว่า เกิดปัญหาไม่สามารถทำการซื้อไอเทมจาก Item Shop ในเกมได้ ท่านจะได้รับ Cash Point x2 เป็นการชดเชย หลังจากทำการปิดปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างจนระบบกลับมาใช้งานได้เป็นปกติค่ะ

ตัวอย่าง : ท่านได้ทำการเติมเงินไปทั้งสิ้น 10,000 Cash Point เมื่อทีมงานแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการเพิ่ม Cash Point ให้อีก 10,000 Cash Point (รวมเป็น 20,000 Cash Point รวมของเก่าที่มีอยู่แล้ว)

การนับจำนวน Cash Point ที่ได้รับการชดเชย จะนับเฉพาะจำนวนเงินที่เติมเข้าเกมไปในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาเท่านั้น เช่น เปิดให้บริการช่วง Open Beta วันที่ 10 ต.ค. เวลา 10.00 น. ตรวจพบปัญหาและทำการปิดเซิฟเวอร์หรือปิดระบบ Item Shop ในเกมเพื่อทำการแก้ไขในวันที่ 10 ต.ค. เวลา 14.00 น. เฉพาะเงินที่เติมเข้ามาในช่วงเวลา 10.00 – 14.00 น. เท่านั้นที่จะได้รับสิทธินี้

*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหากพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือมีการจงใจหาผลประโยชน์จากเงื่อนไขโดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของแคมเปญจน์นี้

————————————————————————-

ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่

Facebook Fanpage : Playpark Last Chaos TH

Website : lastchaos.playpark.com