แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!!

619

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 1

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!!

รายละเอียด Package Item ที่จำหน่าย (จำหน่ายเฉพาะที่ Special Shop เท่านั้น)

Double Booster Package ราคา 190 บาท

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 2

เมือซื้อและใช้งานไอเทมโค้ตจะได้รับ

[Event] Legendary Iris x1
-500% EXP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Event] Legendary Skill Pill x1
-500% SP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Event] Platinum Blessed Iris x1
-เพิ่ม EXP 200% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Event] Platinum Super Skill Pill x1
-SP เพิ่มขึ้น 200% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

1 ID เติมได้ไม่จำกัดครั้ง
วางจำหน่ายถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ใช้งานไอเทมโค้ตได้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 4

เติมไอเทมโค้ต

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 5

Pirate Crew’s Offering Package ราคา 790 เหลือ 630 บาท

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 3

เมือซื้อและใช้งานไอเทมโค้ตจะได้รับ

Pirate Crew’s Offering x 10+2
-เมื่อกดใช้งาน จะมีโอกาสได้รับกล่อง Caribean Costume Box (Permanent) ตรงตามตลาสตัวละคร ค่าสถานะพิเศษของชุด: HP: 4000 MP: 1500 Critical Chance 50 Poison Attack 15 Hit Rate 90
Wishful Shooting Star x1
-ว่ากันว่าถ้าคุณอธิษฐานขอพรในระหว่างที่ดาวตกกำลังเกิดขึ้น พรของคุณจะเป็นจริง สามารถแลกรางวัลได้จากระบบ Laca Ball (แลกเปลี่ยนได้)

1 ID เติมได้ไม่จำกัดครั้ง
วางจำหน่ายถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ใช้งานไอเทมโค้ตได้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 4

เติมไอเทมโค้ต

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 5

รายชื่อไอเทมในกล่องสุ่ม Pirate Crew’s Offering

ไอเทมที่มีโอกาสสุ่มได้รับ จำนวน
                    Caribbean Costume Box (Permanent)          Heaven Stone Grade 3
Heaven Stone Grade 5
Heaven Stone Grade 8
Legendary Iris
Legendary Skill Pill
Middle Grade Reformer
Advanced Grade Reformer
Case of Middle Grade Jewels
Case of Advanced Grade Jewels
Case of Platinum Grade Jewels
Legendary Scroll
Masterwork’s Secret Inscirption
Experience Booster
Skill Point Booster
Platinum Drop Booster
Lucky Smelting Stone
Chaos Smelting Stone
Gold Rune of Protection
Platinum Rune of Protection
Attack Speed Booster(50%)
200 Cooldown Reduction Potion
Lucky Hit Rate Potion
Pirate Crew’s Offering
Pirate Crew’s Offering
Pirate Crew’s Offering
1
5
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
30
30
1
3
1
1
1
2
1
2
2
5
10

 

ตัวอย่างปีก Caribbean Costume

Titan

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 4

Knight

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 5

Healer

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 6

Mage

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 7

Rogue

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 8

Sorcerer

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 9

Nightshadow

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 10

Lost Treasure Chest Package ราคา 790 เหลือ 630 บาท

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 11

เมือซื้อและใช้งานไอเทมโค้ตจะได้รับ

Lost Treasure Chest x 10+2
-เมื่อกดใช้งาน จะมีโอกาสได้รับกล่อง Carribean Ornament Box (Permanent) ตรงตามตลาสตัวละคร ค่าสถานะพิเศษ: Poison Attack 1 Dark Attack 1 Skill Cooldown 30 Weapon Attack 5% Physical Hit Rate 5%
Wishful Shooting Star x1
-ว่ากันว่าถ้าคุณอธิษฐานขอพรในระหว่างที่ดาวตกกำลังเกิดขึ้น พรของคุณจะเป็นจริง สามารถแลกรางวัลได้จากระบบ Laca Ball (แลกเปลี่ยนได้)

1 ID เติมได้ไม่จำกัดครั้ง
วางจำหน่ายถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ใช้งานไอเทมโค้ตได้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 4

เติมไอเทมโค้ต

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 5

รายชื่อไอเทมในกล่องสุ่ม Lost Treasure Chest

ไอเทมที่มีโอกาสสุ่มได้รับ จำนวน
                    Carribean Ornament Box (Permanent)          Heaven Stone Grade 3
Heaven Stone Grade 5
Heaven Stone Grade 8
Legendary Iris
Legendary Skill Pill
Middle Grade Reformer
Advanced Grade Reformer
Case of Middle Grade Jewels
Case of Advanced Grade Jewels
Case of Platinum Grade Jewels
Legendary Scroll
Masterwork’s Secret Inscirption
Experience Booster
Skill Point Booster
Platinum Drop Booster
Lucky Smelting Stone
Chaos Smelting Stone
Gold Rune of Protection
Platinum Rune of Protection
Attack Speed Booster(50%)
200 Cooldown Reduction Potion
Lucky Hit Rate Potion
Lost Treasure Chest
Lost Treasure Chest
Lost Treasure Chest
1
5
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
30
30
1
3
1
1
1
2
1
2
2
5
10


ตัวอย่าง Carribean Ornament

Titan

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 12

Knight

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 13

Healer

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 14

Mage

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 15

Rogue

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 16

Sorcerer

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 17

Nightshadow

แพ็คเกจสุดคุ้มประจำวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 18

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 4

เติมไอเทมโค้ต

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 5

*สินค้ามีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย

*การซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้ จะไม่ได้รับเงินแคชในเกมเพิ่มเติม*

Item Code จากการซื้อไม่ผูกมัด ID สามารถนำไปเติม ID ใดก็ได้

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม/ลด ไอเทม รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ ITEM SHOP โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. หากเข้าระบบ PlayMall เป็นครั้งแรก ต้องเลือกเป็นสกุลเงินไทย THB เท่านั้น
3. หากทำการซื้อสินค้าจาก “Special Shop” ยอดที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถเข้าร่วม Promotion เติมเงินหรือใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หน้าเวปไซต์ได้
4. Item Code ใช้งานได้กับไอดีเกม Last Chaos เท่านั้น
5. เมื่อทำการเติม Item Code แล้ว ไอเทมจะอยู่ใน Mysterious Stone ของตัวละครที่เลือกรับ โดยไอเทมจะคงค้างใน Mysterious Stone เป็นระยะเวลา 90 วัน
6. สินค้ามีจำนวนจำกัด
7. ต้องมีตัวละครในเกมก่อนจึงจะเติมไอเทมโค้ต ไม่เช่นนั้น จะไม่ได้รับไอเทมใด ๆ

วิธีการซื้อสินค้าจาก Special Shop

1. เข้าสู่ระบบ Special Shop ได้ที่รูปทางด้านล่าง หรือปุ่มที่อยู่ทางหน้าแรกของ Website Last Chaos

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 4

2. ทำการ Login เข้าระบบด้วย ID ที่จะทำการชำระเงินผ่านระบบ Playmall

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 7

3. เลือกเกม Last Chaos

4. ระบบ Item Shop จะใช้เงินจากกระเป๋า PlayMall ในการซื้อสินค้าเท่านั้น

5. ถ้ามีเงินในระบบ Playmall อยู่แล้วสามารถกดเลือกสินค้าที่ต้องการจากรูปภาพและกดปุ่ม [เพิ่มสินค้าลงตะกร้า] เพื่อทำการซื้อสินค้าได้

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 8

6. หากในกระเป๋า PlayMall มีเงินไม่พอ ระบบจะให้ท่านทำการเติมเงินเข้าระบบ (ให้กดปุ่มเติมเงินสีส้มเท่านั้น)

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 9

7. เลือกประเภทบัตรที่ต้องการจะเติมเงิน
แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 10

8. ยอดเงินที่เติมเข้ากระเป๋า Playmall จะแสดงขึ้นมาที่ระบบตามรูปภาพ หลังจากนั้นให้กลับไปที่ระบบ Special Shop ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 11

9. เมื่อตรวจสอบรายการสินค้าที่ต้องการถูกต้องทั้งหมดแล้วให้ทำการกดปุ่ม [ชำระเงิน]
แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 12

10. ระบบจะแสดงยอดเงินคงเหลือและจำนวนเงินที่ต้องชำระ ให้ท่านกดปุ่ม [ชำระเงิน] เพื่อยืนยันการซื้อ

11. หลังจากนั้นให้ท่านทำการตรวจสอบ Item Code ที่ท่านได้รับ โดยให้เลือกไปที่เกม Last Chaos และ ท่านจะเห็นประวัติในการซื้อ item shop ทั้งหมดพร้อมทั้ง item code ของสินค้าที่ซื้อไป

วิธีเติม Item Code

1. กดที่ปุ่ม Item Code หน้าเวปไซต์ Last Chaos หรือในรูปภาพด้านล่างนี้

แพคเกจสุดคุ้มต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ Special Shop เท่านั้น !!! 5

2. กรอกไอดี จากนั้นเลือกตัวละครที่ต้องการเติม Item Code และกรอก Item Code
3. รับไอเทมที่เติมได้ที่ Mysterious Stone โดยไอเทมจะคงค้างใน Mysterious Stone เป็นระยะเวลา 90 วัน

*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

—————————————————————————

ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่

Facebook Fanpage : Playpark Last Chaos TH

Website : lastchaos.playpark.com