Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus

1243

Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 1

Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1- 15 เมษายน 2563 เวลา 23.59น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 23.59น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 23.59น.

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
1. เติมเงินเข้าเกม Last Chaos ในช่องทาง Online Banking ครบทุก ๆ 300 บาท จะสามารถรับไอเทมได้ 1 ขั้นตามลำดับจากสูงสุด 12 ขั้น เมื่อรับครบ 12 ขั้นแล้ว จะวนกลับมาที่ขั้นแรกใหม่ หากเข้าระบบ PlayMall เป็นครั้งแรก ต้องเลือกเป็นสกุลเงินไทย THB เท่านั้น
1.1 การเติมเงินด้วยช่องทาง Online Banking รับพิเศษโบนัส Cash ฟรี +3% ทันที
1.2 ไม่นับยอดโบนัส Cash ที่เกิดจากข้อ 1.1 ในการคำนวนสิทธิของ Promotion
2. ไม่นับยอดเติมเงินที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าใน Special Shop และ Gachapon
3. การเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเดบิตและเครดิตที่ต่ำกว่าครั้งละ 350 บาท จะมีค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน 15 บาท ดังนั้นจึงควรเติมขั้นต่ำ 500 บาทเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้น
4. 1 ID สามารถแลกไอเทมโค้ตจากโปรโมชั่นนี้ได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถวนซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง
5. 1 ID สามารถใช้ไอเทมโค้ตจากโปรโมชั่นนี้ได้ไม่จำกัดครั้ง และไอเทมโค้ตไม่ผูกมัด ID
6. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
7. เมื่อทำการเติม Item Code แล้ว ไอเทมจะอยู่ใน Mysterious Stone ของตัวละครที่เลือกรับ โดยไอเทมจะคงค้างใน Mysterious Stone เป็นระยะเวลา 90 วัน
8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ต้องมีตัวละครในเกมก่อนจึงจะเติมไอเทมโค้ต ไม่เช่นนั้น จะไม่ได้รับไอเทมใด ๆ 

Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 2Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 3Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 4

ของรางวัล

มีทั้งสิ้น 15 ขั้น โดยเมื่อเติมเงินในช่องทางบัตรเดบิตและเครดิต ครบทุก ๆ 300 บาท จะสามารถรับไอเทมได้ 1 ขั้น ไล่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามลำดับ และเมื่อครบ 15 ขั้นก็จะวนซ้ำกลับมาขั้นที่ 1 ใหม่

ขั้นที่ 1 : Platinum Pet Experience Potion x1
ขั้นที่ 2 : Platinum Pet Experience Potion x2
ขั้นที่ 3 : Pet Fairy Lucky Box (1 day) x7
ขั้นที่ 4 : Curse x1
ขั้นที่ 5 : Bless x1
ขั้นที่ 6 : Battle Skill Book x1
ขั้นที่ 7 : Pet EXP Booster x20
ขั้นที่ 8 : Pet EXP Booster x30
ขั้นที่ 9 : Pet EXP Booster x50
ขั้นที่ 10 : Legendary Iris x1
ขั้นที่ 11 : Legendary Skill Pill x1
ขั้นที่ 12 : Goat’s Head (Incubus Pet) x 1

รายละเอียดของไอเทม

รูป Item รายละเอียด
Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 5 Goat’s Head หัวแพะของนักโทษ Maargadum จงไปหา Lorraine และทำตามสิ่งที่เธอบอกเพื่อรับ Suspicious Bat (Incubus)
Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 6 Legendary Iris EXP 500% , ขยาย +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม
Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 7 Legendary Skill Pill SP 500% , ขยาย +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม
Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 8 Pet EXP Booster Pet Exp สำหรับการฆ่าครั้งต่อไป x4 1 ครั้ง
Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 9 Battle Skill Book หนังสือสกิล P2 Pet ที่ใช้ในการเรียนรู้ Battle Skill
Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 10 Bless หนังสือสกิล P2 Pet ที่ใช้ในการเรียนรู้ Buff และ Passive
Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 11 Curse หนังสือสกิล P2 Pet ที่ใช้ในการเรียนรู้ Debuff
Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 12 Pet Fairy Lucky Box (1 day) สุ่มรับ Pet Fairy 1 วัน 6 ประเภท Ghost, Phoenix, Seahorse, Dragon, Cupid, Djinn เวลาจะสะสมถ้าเปิดเพิ่ม
Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 13 Platinum Pet Experience Potion เพิ่ม Pet EXP ขึ้น 200% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง


ตัวอย่าง Suspicious Bat (Incubus)

Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 14

ค่าสถานะเริ่มต้นของ Suspicious Bat (Incubus)

Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 15

ตัวอย่าง Suspicious Bat (Incubus) ร่าง 1 – 3

Suspicious Bat

Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 16

Scar Nightmare

Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 17

Incubus

Step Up Play from Home Bonus เติมครบทุก 300 บาทผ่านช่องทาง Online Banking รับไอเทมตามขั้น ครบ 12 ขั้นรับทันทีสัตว์เลี้ยง Exclusive Incubus 18

*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

—————————————————————————

ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่

Facebook Fanpage : Playpark Last Chaos TH

Website : lastchaos.playpark.com