Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า

2931

Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 1

Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า

ระยะเวลากิจกรรม : 10 มิถุนายน 2563 (18.00) – 1 กรกฏาคม 2563 (23.59)

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เล่นใหม่ : จะต้องเป็นไอดีที่ทำการสมัครใหม่ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (เวลา 00.01 น.) – 1 กรกฏาคม 2563 (23.59)
ผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นต่อ : จะต้องเป็นไอดีที่ไม่ได้ Login เข้าเกมตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (23.59) เป็นต้นมา

1 ไอดีจะได้รับรางวัลเพียง 1 เซ็ท ตามที่เงื่อนไขกำหนด

ไอเทมของรางวัล สามารถรับได้จากระบบกิจกรรม

ประกาศตามหานักรบ Last Chaos กลับสมรภูมิวันนี้ รับไอเทมฟรียกเซ็ต ! 2

เติมไอเทมโค้ต

Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 2

ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (18.00) – 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 23.59น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (18.00) – 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 23.59น.

*1 ID เติมได้ 1 ครั้งและไอเทมโค้ตผูกมัดไอดี

** เฉพาะผู้เล่นใหม่จะสามารถรับโค้ดได้หลังจากสร้างตัวละครแล้วภายใน 24 ช.ม

ของรางวัล

ID ที่ไม่เคยเติมเงิน กลับมาเล่นจะได้รับ Item code ซึ่งจะได้รับไอเทมดังนี้
รูป Item รายละเอียด
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 3 1000 SP Emblem x1 เมื่อกดใช้งานจะได้รับ 1,000 SP ทันที
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 4 [Event] Legendary Iris x1 500% EXP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 5 [Event] Legendary Skill Pill x1 500% SP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 6 [Event] Premium Character Package (1 Day) x7 ตัวละครจะได้รับโบนัส Premium Benefit เป็นเวลา 1 วัน ดังนี้ (มีผลเฉพาะตัวละครที่ใช้)(แลกเปลี่ยนไม่ได้) **Passive [เพิ่ม EXP,SP +10% / ความต้องการสวมใส่อุปกรณ์ -3 (ถึง Lv.180) / ไม่มีค่าธรรมเนียมกับพ่อค้า / เปิดกระเป๋าช่อง 1 ฟรี / ใช้งาน Mysterious Statue จากที่ไหนก็ได้ / เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องใช้ไอเทม / ซ่อมแซมไอเทมจากที่ไหนก็ได้ (ยังไม่ใช้งาน)] **Active [ปลด Pet จากที่ไหนก็ได้ / วาปหาเพื่อนได้ฟรี 15 ครั้งต่อวัน] **ได้รับกรอบชื่อตัวละครลายพิเศษตลอดระยะเวลาที่เป็น Premium Character
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 7 [Event] Heaven Stone Lucky Box x1 เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ [Event] Heaven Stone Grade 3-12 (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 8 Experience Booster x20 EXP ที่ได้รับจากการฆ่าครั้งต่อไป x4
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 9 Skill Point Booster x20 SP ที่ได้รับจากการฆ่าครั้งต่อไป x4
 ID ที่เคยเติมเงิน กลับมาเล่นจะได้รับ Item code ซึ่งจะได้รับไอเทมดังนี้ (ไม่รวม Gachapon และ Special Shop)
รูป Item รายละเอียด
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 10 Jumping Potion Lv.90 x1 เพิ่มเลเวลของตัวละครเป็น Lv.90 ทันทีที่ใช้งาน
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 4 [Event] Legendary Iris x3 500% EXP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 5 [Event] Legendary Skill Pill x3 500% SP, base +400%, เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไอเทมเพิ่มหรือกิจกรรม (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 6 [Event] Premium Character Package (1 Day) x14 ตัวละครจะได้รับโบนัส Premium Benefit เป็นเวลา 1 วัน ดังนี้ (มีผลเฉพาะตัวละครที่ใช้)(แลกเปลี่ยนไม่ได้) **Passive [เพิ่ม EXP,SP +10% / ความต้องการสวมใส่อุปกรณ์ -3 (ถึง Lv.180) / ไม่มีค่าธรรมเนียมกับพ่อค้า / เปิดกระเป๋าช่อง 1 ฟรี / ใช้งาน Mysterious Statue จากที่ไหนก็ได้ / เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องใช้ไอเทม / ซ่อมแซมไอเทมจากที่ไหนก็ได้ (ยังไม่ใช้งาน)] **Active [ปลด Pet จากที่ไหนก็ได้ / วาปหาเพื่อนได้ฟรี 15 ครั้งต่อวัน] **ได้รับกรอบชื่อตัวละครลายพิเศษตลอดระยะเวลาที่เป็น Premium Character
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 7 [Event] Heaven Stone Lucky Box x3 เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มได้รับ [Event] Heaven Stone Grade 3-12 (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 8 Experience Booster x50 EXP ที่ได้รับจากการฆ่าครั้งต่อไป x4
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 9 Skill Point Booster x50 SP ที่ได้รับจากการฆ่าครั้งต่อไป x4


สมัครไอดีใหม่ จะได้รับไอเทมดังนี้

รูป Item รายละเอียด
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 3 500 SP Emblem x1 เมื่อกดใช้งานจะได้รับ 500 SP ทันที
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 4 [Event] Platinum Blessed Iris x3 เพิ่ม EXP 200% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 5 [Event] Platinum Super Skill Pill x3 เพิ่ม SP 200% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 6 [Event] Premium Character Package (1 Day) x7 ตัวละครจะได้รับโบนัส Premium Benefit เป็นเวลา 1 วัน ดังนี้ (มีผลเฉพาะตัวละครที่ใช้)(แลกเปลี่ยนไม่ได้) **Passive [เพิ่ม EXP,SP +10% / ความต้องการสวมใส่อุปกรณ์ -3 (ถึง Lv.180) / ไม่มีค่าธรรมเนียมกับพ่อค้า / เปิดกระเป๋าช่อง 1 ฟรี / ใช้งาน Mysterious Statue จากที่ไหนก็ได้ / เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องใช้ไอเทม / ซ่อมแซมไอเทมจากที่ไหนก็ได้ (ยังไม่ใช้งาน)] **Active [ปลด Pet จากที่ไหนก็ได้ / วาปหาเพื่อนได้ฟรี 15 ครั้งต่อวัน] **ได้รับกรอบชื่อตัวละครลายพิเศษตลอดระยะเวลาที่เป็น Premium Character
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 21 [Event] Platinum Adrenaline x3 เพิ่ม Attack Speed เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 22 [Event] Power Potion x3 เพิ่ม Physical attack +100, Magic attack +80, และ Defense +95 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ไม่สามารถใช้ซ้อนกับโพชั่นโจมตีและป้องกัน)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Welcome New & Back LC World ! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เอาใจผู้เล่นเก่า 23 [Event] Medium Medicine x50 ฟื้นค่า 60% HP และ MP ในทันที (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

 

*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

—————————————————————————

ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่

Facebook Fanpage : Playpark Last Chaos TH

Website : lastchaos.playpark.com